Root element is missing. Bản tin thời sự 18g30 ngày 08/11/2013