Root element is missing. Cơ cấu giống lúa vụ đông xuân năm 2011-2012 khu vực duyên hải Nam Trung bộ

Cơ cấu giống lúa vụ đông xuân năm 2011-2012 khu vực duyên hải Nam Trung bộ

17/11/11, 09:09:38 - Lượt xem: 739

Cục Trồng trọt, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đưa ra cơ cấu giống lúa gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2011-2012 ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

 

 

 

 

Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2011-2012 của Cục trồng trọt đối với các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ là sử dụng giống ngắn ngày, tăng cường sử dụng các giống lúa lai, giảm dần và từng bước loại bỏ các giống dài ngày. Giống chủ lực trong vụ đông xuân ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định là: XI 23 , NX 30, DB6, DV 108, Bio 404,  lúa lai Nhị ưu 838. Giống bổ sung X21, BM 8955, TH6.Với 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, giống chủ lực là giống ĐV 108, TH6, Ma Lâm 214, Ma Lâm 202, TB R1. Giống bổ sung là Ma Lâm 48, TH 1, KD 18.Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo, mỗi tỉnh cần xác định cơ cấu giống là từ 4 đến 5 giống chủ lực và 2 đến 3 giống bổ sung. Lịch gieo sạ chung cho cả khu vực, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2011 và kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2012./.

 

Theo VTV Phú Yên